Ruokavirasto tiedottaa: Hevostallien lääkitsemisvalvonta paljasti jälleen paljon puutteita

Ruokaviraston tiedote 13.6.2022

Vuonna 2021 eläinten lääkitsemistä valvottiin 95 hevostallilla kolmen aluehallintoviraston alueella. Valvontakäynnillä tarkistettiin lääkekirjanpidon lisäksi tallilla pidettyjen hevosten tunnistusasiakirjat eli hevospassit. Vain viidesosalla talleista olivat sekä passit tarkastettavissa että lääkitykseen liittyvät käytännöt ja kirjanpito kunnossa. Parannettavaa siis löytyy monilla talleilla. Passien on oltava aina saatavilla siinä pitopaikassa, missä hevoseläintä pidetään.

LUE LISÄÄ

Ruokavirasto: Hevosten passien säilytyksessä ja lääkekäytössä edelleen parannettavaa

Toinen hevostallien lääkekäytön valvontavuosi toi esiin puutteita useimmilla tarkastetuista talleista. Käynnillä tarkistettiin lääkekirjanpidon lisäksi myös tallilla pidettyjen hevosten tunnistusasiakirjat eli hevospassit. Yhteensä tarkastettiin 69 tallia (57 tallia vuonna 2017). Hyvät lääkekäytön ja lääkekirjanpidon käytännöt todettiin 10 tallilla (5 vuonna 2017). Lääkkeiden käyttöön liittyviä puutteita oli 74 %:lla (86 % vuonna 2017). Kaikki passit olivat tarkastettavissa vain 25 tallilla. Passien on oltava aina saatavilla siinä pitopaikassa, missä hevoseläintä pidetään.

LUE LISÄÄ

Mitä hevosen kipu on ja miten se tunnistetaan?

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 1/18

Etelä-Savon Hevosenomistajien, Etelä-Savon Hevosjalostusliiton ja Vetcaren järjestämällä luennolla marraskuun lopulla Mikkelin raviradan tallikahviossa pohdittiin hevosen kipua ja sen tunnistamista eläinlääkäri Ann-Helena Hokkasen (ELT) johdolla. Luennolle oli saapunut ilahduttavan paljon kuulijoita, harrastelijoista ammattilaisiin.LUE LISÄÄ