Project, Details

Varsakunkku (Varsakunkku ry)

SHKL ry on yksi Varsakunkku-kilpailun pääyhteistyökumppaneista.

Lue lisää kilpailusta kotisivuilta www.varsakunkku.fi

VARSAKUNKKU-KILPAILUN SÄÄNNÖT

1 § Varsakunkku-kilpailu järjestetään vuosittain 3-5-vuotiaille suomenhevosille.  Eri ikäluokat kilpailevat omissa finaaleissaan 2100 / 2140 metrin matkalla niin, että tammat saavat 20 metrin hyvityksen. Finaalit järjestetään Mikkelin, Kuopion, Jyväskylän ja Seinäjoen radoilla. Finaalipaikkakunnat ja muut mahdolliset karsintapaikkakunnat vahvistaa järjestävä yhdistys.

2 § Kilpailut järjestetään Suomen Hippos ry:n hyväksymänä ajankohtana.

3 § Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan Varsakunkku-kilpailuihin varsojen syntymävuonna huhtikuun loppuun mennessä ilmoitettujen oriiden jälkeläiset. Isäoriin vuosittainen ilmoittamismaksu on 350 euroa, mikä maksetaan 30.4. mennessä. Tämän lisäksi varsomistietojen varmistuttua oriinomistaja maksaa 20 euroa / syntynyt jälkeläinen. Maksu tulee maksaa vuosittain 31.12. mennessä. Siirtymäaikana, joka koskee ikäluokkia vuoteen 2017 saakka, orimaksuja ei ole. Tällöin osallistumisoikeus ei ole riippuvainen isäoriista.

4 § Kilpailuun ilmoitettu varsa säilyttää osallistumisoikeutensa, kun siitä suoritetaan:

Yksi (1) eräpäivään mennessä maksamatta jäänyt maksuerä on mahdollista suorittaa kaksinkertaisena viimeistään seuraavana eräpäivänä. Suoritettuja maksuja ei palauteta.
Osallistumismaksujärjestelmä tulee voimaan vuoden 2018 alusta, josta alkaen kunkin ikäluokan kilpailuun ilmoitettu hevonen säilyttää osallistumisoikeutensa maksamalla yllä olevan taulukon kyseistä ikäluokkaa koskevat maksut.

5 § 3-vuotiaille järjestetään vähintään kaksi karsintalähtöä 2100 / 2140 metrin matkalla tasoitusajona, joissa tammat, oriit ja ruunat kilpailevat samassa lähdössä niin, että tammat saavat 20 metrin hyvityksen. Hevoset saavat karsintalähdöistä pisteitä sijoituksensa mukaisesti seuraavasti: voittaja 16 pistettä, toiseksi sijoittunut 15, kolmanneksi sijoittunut 14 jne. Hylkäyksestä ja keskeytyksestä 0 pistettä. Samalla hevosella voi osallistua useampaan karsintalähtöön. Karsintalähtöihin on ensisijainen osallistumisoikeus hevosilla, jotka eivät ole osallistuneet aiempiin karsintalähtöihin ja toissijainen osallistumisoikeus hevosilla, jotka ovat osallistuneet aikaisempaan karsintalähtöön.

Karsintalähtöihin osallistuneilla hevosilla on osanotto-oikeus finaaliin. Finaaliin otetaan kahdeksan karsintalähdöistä eniten pisteitä kerännyttä tammaa sekä kahdeksan eniten pisteitä kerännyttä oritta tai ruunaa. Tasapisteissä mukaan pääsyn ratkaisee ensisijaisesti ravikilpailusääntöjen mukaiset karsintapisteet finaalin ilmoittamispäivänä ja toissijaisesti arpa.

Finaalin lähtöradat valitaan karsintalähdöistä saatujen pisteiden mukaisessa järjestyksessä niin, että eniten pisteitä kerännyt valitsee ensin. Tasapisteissä valintajärjestys arvotaan.

4- ja 5-vuotiaille järjestetään 2-5 karsintalähtöä tammoille, ja 2-5 karsintalähtöä oriille & ruunille 2100 / 2140 metrin matkalla ryhmäajona. Finaaliin pääsevien hevosten määrä määräytyy seuraavan taulukon mukaisesti:

Karsintalähtöjen määrä hevosia finaaliin/sukupuoli
2 kpl 4 parasta
3 kpl 2 paras + 2 kolmanneksi sijoittunutta ravikilpailusääntöjen karsintapisteiden perusteella
4 kpl 2 parasta
5 kpl voittaja + 3 toiseksi sijoittunutta ravikilpailusääntöjen karsintapisteiden perusteella

Samalla hevosella voi osallistua useampaan karsintalähtöön. Karsintalähtöihin on ensisijainen osallistumisoikeus hevosilla, jotka eivät ole osallistuneet aiempiin karsintalähtöihin ja toissijainen osallistumisoikeus hevosilla, jotka ovat osallistuneet aikaisempaan karsintalähtöön. Karsintalähtöihin osallistuneilla hevosilla on osanotto-oikeus finaaliin. Finaaliin otetaan kahdeksan tammaa sekä kahdeksan oritta tai ruunaa ja se ajetaan tasoitusajona. Finaalin lähtöradat valitaan karsintalähtöjen sijoitusten mukaisessa järjestyksessä niin, että samalle sijalle sijoittuneiden välillä valintajärjestys arvotaan. Jos hevonen on hankkinut finaalipaikan useammasta karsinnasta, valintajärjestyksessä huomioidaan paras saavutettu sijoitus.

6 § Mikäli joku finaalipaikkaan oikeutettu hevonen ei siihen ilmoittaudu, täytetään sen paikka ensisijaisesti samaa sukupuolta olevalla hevosella karsintalähtöjen sijoitusten mukaisessa järjestyksessä, ja toissijaisesti vastakkaista sukupuolta olevalla hevosella samassa järjestyksessä. Jos sijoitus on sama, mukaan pääsyn ratkaisee ensisijaisesti ravikilpailusääntöjen mukaiset karsintapisteet finaalin ilmoittamispäivänä ja toissijaisesti arpa.

7 § Kilpailua hoitamaan perustetaan Varsakunkku ry.

8 § Oriinomistajilta ja hevosenomistajilta kerätyt maksut käytetään kokonaisuudessaan kilpailun palkintoihin. Varsakunkku ry vahvistaa kilpailun palkintotason vuosittain.

9 § Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n voimassaolevia ravikilpailusääntöjä. Varsakunkku ry:llä on oikeus muuttaa Varsakunkku-kilpailun sääntöjä. Sääntömuutokset esitetään Suomen Hippos ry:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Varsakunkku ry