Liiton strategiasuunnitelma 2018

MISSIO
 • Toimimme ja vaikutamme näkyvästi hevosenomistajien edunvalvojana
VISIO (5 vuotta)
 • Parannamme hevosenomistajien asemaa ja arvostusta
 • Tavoitamme laajasti kaikki hevosenomistajat
 • Olemme osaava ja arvostettu etujärjestö, jonka mielipiteillä on merkitystä ja painoarvoa
 • Meillä on merkittävästi enemmän jäseniä, tavoitteena 6.000 vuoteen 2023 mennessä
 • Pitkäjänteisen ja kehittyvän toiminnan turvaamiseksi olemme vakavarainen järjestö
 • Olemme mukana ja vaikutamme kaikissa hevostalouden päätöksentekoelimissä
 • Olemme turvaamassa hevosenomistajien taloudellisia etuja
STRATEGIA
 • Lisäämällä hevosenomistajien määrää ja hevosenomistajuuden kiinnostavuutta
 • Parantamalla liiton järjestäytymisastetta luomalla uusia jäsenhankintaa tukevia konsepteja
 • Toimimalla suunnitelmallisesti
 • Aktivoimalla alueyhdistyksiä: voimaa, luottamusta, näkyvyyttä, imago
 • Osallistumalla erilaisiin hevosalan hankkeisiin
 • Hankkimalla jäsenistölle entistä enemmän konkreettisia etuja
 • Olemalla yhteistyökykyisiä ja pitämällä säännöllisesti yhteyttä sidosryhmiin
 • Tehostamalla viestintää
 • Verkostoitumalla alueellisesti sekä kehittämällä alueyhdistysten välistä yhteistyötä