Suomen Ravihevoskasvattajien Säätiö

Suomen Ravihevoskasvattajien Säätiö ry on perustettu vuonna 1983. Säätiön perusti ja säännöt sille loi vuonna 1957 perustettu Suomen Raviurheilijan Liitto ry. Säätiötä hallinnoi ja hallituksen jäsenet valitsee Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry:n hallitus.

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa tapahtuvaa hevosjalostusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää korkeatasoista siitosorikantaa ja tukee hevostalouteen liittyvää toimintaa. Stipendeinä jaettavat varat ovat peräisin säätiön hallinnoimien siitosorien varsamaksutuotoista.

Säätiön hallitus on katsonut hevostalouden nuorten toimijoiden avustamisen ja kaikenlaisen tukemisen tärkeäksi toimintamuodokseen. Tähän mennessä nuorisostipendejä on myönnetty vuodesta 2000 lähtien lähes 30 nuorisoyhteisölle.

Säätiön hallinnoimat siitosorit 1984-2014

1984-1993 Pelimies
1986 Ata Star L. (pakastesperma)
1986 Lullwater Song (pakastesperma)
1989 Mr Drew ja Mr Novak (pakastesperma)
1992-2008 Poika-Siro
2002-2003 Tuska-Poika
2004-2005 Virago
2014 The Bosses Lindy

Nuorisostipendien haku

Edellytyksenä nuorisostipendin saamiselle on, että stipendiä hakeva taho on järjestäytynyt ja toimii jonkun hevosorganisaation alaisuudessa.

Nuorisostipendiä voivat hakea hevosalan nuorisotoimintaa toteuttavat järjestäytyneet yhdistykset ja kerhot, myös sellaiset, jotka ovat saaneet stipendin aiemmin.

Hakemuksesta tulee selvitä

  • yhdistyksen/yhteisön nimi
  • yhteyshenkilö yhteystietoineen
  • selvitys yhdistyksen/yhteisön toiminnasta
  • kuvaus haettavan stipendin käyttötarkoituksesta
  • maksutiedot mahdollista stipendiä varten

Lähetä hakemus 31.10.2018 mennessä sähköpostitse:

Viivi Honkimaa, viivi.honkimaa@shkl.net

Lisätietoja Viivi Honkimaa, p. 03 734 2281

Hakemukset käsittelee ja stipendin saajan/saajat valitsee Suomen Ravihevoskasvattajien Säätiön hallitus.