Varsinais-Suomen ja Satakunnan Hevosenomistajainyhdistys VAR-SAT Ry

on alueensa hevosenomistajia yhdistävä ja palveleva toimija.

Yhdistyksessä jäsenet voivat vaikuttaa oman alueensa hevosalan kehittämiseen, erilaisten hyödyllisten tapahtumien ideointiin ja järjestämiseen sekä osallistumalla toimintaan lisätä myös omaa hevosalan tietämystään. Henkilöjäsenillä on käytössään myös keskusliiton tarjoamat edut.

Kaikki hevosalalla tapahtuva koskee tavalla tai toisella myös hevosenomistajia. Suomen Hevosenomistajien Keskusliittoon (ry) kuuluvana alueyhdistyksenä VAR – SAT ry voi ottaa kantaa yleisiin, moninaisiin hevostalouden kysymyksiin.

Tiedustelut:
Puheenjohtaja Jouni Miettinen: p. 0400 861 613 tai 02 647 9077, email. jouni.miettinen [a] pasaflex.com
Sihteeri Tuija Aro: p. 041 4487249, email. t.aro [a] dnainternet.net

Huom! Roskapostin estämiseksi sähköpostiosoitteet ovat rikotussa muodossa. Poista osoitteista välit ja korvaa [a]-merkki @-merkillä.