Hevosesta luopuminen

Vastuulliseen ja hyvään hevostenpitoon kuuluu ymmärtää, koska on tullut aika luopua hevosesta. Nuoren ja terveen hevosen myymisessä ei ole mitään arveluttavaa, mutta kun hevonen on vanha tai vaivainen, on omistajan pystyttävä tekemään myös se lopullinen päätös. Hevonen lopetetaan pääsääntöisesti joko eläinlääkärin toimesta nukuttamalla tai teurastamossa. Hätätapauksessa esimerkiksi jalkansa katkaisseen hevosen voi lopettaa myös metsästystaitoinen henkilö ampumalla. Lopetus on aina suoritettava nopeasti ja tarpeetonta kipua välttäen.

Vanhojen tai käyttöönsopimattomien hevosten myyminen muutamalla sadalla eurolla on monella tapaa arveluttavaa. Halvalla myydyt hevoset eivät aina päädy asiansa osaaville ja vastuullisille henkilöille. Kokematon nuori ratsastaja ja kouluttamaton hevonen on vaarallinen yhdistelmä liikenteessä, eikä pihankoristeeksi päätynyt vanha hevonen nauti pitkittyneestä elämästään, mikäli se tarkoittaa kavioiden ja hampaiden hoitamatta jättämistä, vääränlaista ruokintaa ja lajitovereiden puutetta. Osa näin myydyistä hevosista toki päätyy rakastavaan kotiin ja hyvään hoitoon. Liian usein viimeinen vastuu hyvinpalvelleesta hevosesta on kuitenkin jäänyt kantamatta ja seurauksena on lähinnä kärsimystä.

Halpoja kiertolaishevosia perustellaan usein sillä, että hevosen lopettaminen on kallista ja hankalaa. Kuitenkin kun hevonen lopetetaan, sen kulut päättyvät siihen – ja harvoin lopetus tulee yhden kuukauden ylläpitoa kalliimmaksi. Moni ei halua hevosen kuolemaa omalletunnolleen, vaan mieluummin myy tai jopa antaa hevosen eteenpäin ja siirtää näin vastuuta. Hevosenkokoinen vastuu edellyttää kuitenkin ihmiseltä sitä, että kun aika tulee, ihminen päästää hevosen vihreämmille laitumille. Sen kiitoksen työstään on jokainen hevonen ansainnut.

Aika luopua

Eläinlääkäri voi lopettaa hevosen nukuttamalla. Tällöin hevonen ensin nukutetaan ja sen nukkuessa sille annetaan sydämen pysäyttävää ainetta. Toimenpide kestää tapauksesta riippuen puolesta tunnista tuntiin ja maksaa noin 200 euroa. Jotkut eläinlääkärit lopettavat hevosia myös rauhoittamalla ja ampumalla. Tällainen lopetus tulee hieman nukutusta edullisemmaksi. Eläinlääkärin suorittaessa lopetuksen ei hevosta välttämättä tarvitse kuljettaa erikseen lopetettavaksi, vaan lopetus voidaan suorittaa kotitallilla, hevoselle tutussa ympäristössä. Silloin tulee kuitenkin etukäteen selvittää mahdollisuudet ruhon hävittämiseksi.

Hevosen ruho on suuri ja se luokitellaan ongelmajätteeksi. Suomi katsotaan EU:n lainsäädännössä kokonaisuudessaan haja-asutusalueeksi. Hevonen voidaan siis hävittää hautaamalla koko Suomessa tietyin edellytyksin. Ruhon hautaamisen tulee tapahtua maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden mukaisesti sekä kunnalliset ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset huomioiden. Hautaamisesta ei saa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Hautaamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Ennen hevosen lopettamista on hyvä tarkastaa kunnan terveysviranomaisilta aiotun hautapaikan soveltuvuus hevosen hautaamiseen.

Hevosen voi viedä lopetettavaksi myös klinikalle. Hevonen nukutetaan samoin kuin kotitallilla tehtävässä lopetuksessa, mutta klinikka huolehtii ruhon hävittämisestä. Lähes aina tämä tarkoittaa yhteishautaa kaupungin kaatopaikan alueella.

Hevosen teurastaminen on eettinen ja nopea tapa lopettaa tiensä päähän tullut hevonen. Toimenpide on ohi muutamassa sekunnissa, eikä hevonen ehdi tajuta tapahtunutta tai tuntea kipua. Hevosen teurastaminen on ympäristöystävällinen ja nopea lopetustapa. Hevosen koko ruho käytetään hyödyksi, mikä tekee teurastamisesta ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon hevosen lopettamiseksi. Hevonen kuljetetaan teurastamolle omalla kustannuksella, mutta omistajalle maksetaan korvaus hevosen lihasta.

Alkuperäinen teksti julkaistu Hevosenomistaja –lehdessä 2/2008

Lue lisää: