Mitä turpeen korvaajaksi?

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 2/2022

Lue koko artikkeli tästä (pdf)

Turve on tunnetusti hyvä ja yleisesti käytetty kuivikemateriaali. Kiristyneiden ilmastotoimien seurauksena kuiviketurpeelle on kuitenkin löydettävä käyttökustannuksiltaan ja kuivikeominaisuuksiltaan kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen toteuttamassa ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta rahoitetussa Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit (Turveke) -hankkeessa verrattiin uusia, turpeelle vaihtoehtoisia kuivikemateriaaleja laboratoriomittakaavassa ja tuotanto-olosuhteissa broilereilla, hevosilla sekä lihanaudoilla.

Suomessa yleisimmät hevostallien kuivikemateriaalit ovat turve ja kutterinlastu sekä maatiloilla ja varsovilla tammoilla myös viljan olki, joka on yleensä kauran tai vehnän olkea. Hevosala on määrällisesti merkittävin kuiviketurpeen käyttäjä. Turpeen vuosittainen kulutus hevosten kuivikkeena on noin 370 000−400 000 m3 ja turpeen osuus on 42−46 % talleissa käytetyistä kuivikkeista. Myös nautakarjatiloilla käyttömäärät ovat suuria, ja kasvava siipikarjanlihan tuotanto lisää turpeen käyttöä.

Kuivikkeen valintaan vaikuttaa moni seikka

Eläinten terveydelle, hyvinvoinnille ja tuotannolle on oleellista, että kuivike pitää eläimen makuupaikan kuivana ja puhtaana. Kuivikkeiden pölyävyys sekä mikrobiologinen laatu, nesteen- sekä haitallisten kaasujen sidontakyky on tärkeää sekä ihmisten että eläinten hyvinvoinnin kannalta. Mitä parempi nesteenpidätyskyky on, sitä vähemmän kuiviketta yleensä kuluu.

Lisäksi valintaan vaikuttavat hinta, saatavuus ja jälkikäyttöominaisuudet. Jos hevostilalla ei ole omaa peltolevitysalaa, lannan vastaanottaja käytännössä määrittelee mitä kuivikkeita voi käyttää.

Kuivikkeen tuotannon ja käytön tulisi olla myös ympäristönäkökulmasta kestävää. Kuivikkeena on siten syytä suosia sivutuotteina muodostuvia materiaaleja tai sellaisia materiaaleja, joiden tuotanto ei kilpaile ruuantuotannon kanssa.

Turpeen saatavuudessa ja hinnassa on odotettavissa muutoksia

Ilmastopoliittisten päätösten seurauksena Suomessa tullaan vähentämään turpeen energiakäyttöä. Jo nyt päästöoikeuden kohonnut hinta ja korkea verotus ovat nostaneet energiaturpeen hintaa ja vähentäneet sen käyttöä nopeasti.

Energiaturpeen noston väheneminen vähentää myös suon pintakerroksista saatavan kuiviketurpeen saatavuutta ja nostaa sen hintaa. Turpeen nostaminen voi hyvinkin vähetä oleellisesti tai jopa kokonaan loppua kannattamattomana. Jotta kuivikkeiden saatavuus voidaan taata sekä saavuttaa riittävät kuivitusominaisuudet, on todennäköistä, että turvetta korvaamaan tarvitaan erilaisia raaka-aineita ja niiden seoksia.

Lue koko artikkeli tästä (pdf)

Linkit lähdemateriaaleihin:

Luke projektit: Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit – Turveke (luke.fi)

Luken raportti: Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit (Jukuri.luke.fi)

Suomen Ympäristökeskuksen raportti:Turvetta korvaavien uusiutuvien kuivikemateriaalien ilmastovaikutukset (helda.helsinki.fi)