Imettävän tamman ruokinta – mahdoton tehtävä?

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 2/2007
Imettävän tamman ruokinta on ehdottomasti yksi ruokinnan vaikeimmista ajanjaksoista. Tamman maito on varsan ensisijaista ravintoa monta kuukautta ja tamman saaman ravinnon laatu vaikuttaa suoraan varsan kasvuun. Tamma tuottaa imetyskaudella maitoa  parhaimmillaan jopa yli 20kg/vrk, joten sitä on ruokittava tarkasti ja laadukkaasti sekä varsan että tamman itsensä takia.

Tamman maidontuotanto on suurimmillaan kun varsa on 2-3 kuukauden ikäinen. Tämän jälkeen varsa alkaa syödä yhä enemmän kiinteää ravintoa, joten tamman maidontuotanto vähenee melko nopeastikin. Toki varsa maistelee ruokaa jo muutaman viikon ikäisenä, mutta siinä iässä varsa alkaa voida käyttää hyväkseen muutakin ravintoa kuin emänsä maitoa, joten varsan syömällä kiinteällä ravinnolla alkaa olla jotain merkitystä.
Jos tamma ei saa ravinnostaan tarpeeksi kivennäisiä ja vitamiineja, vähenee näiden pitoisuus myös maidossa ja tästä seuraa puutosoireita varsalle. Samoin käy, mikäli tammaa ruokitaan liian vähän. Maidontuotanto vähenee ja se vaikuttaa suoraan varsan kasvuun. Parhaat  olosuhteet varsan kehitykselle luodaankin emän huolellisella ruokinnalla.
Lue koko artikkeli tästä (pdf)