Hevosten hyvän elämän pitää olla lähtökohta kaikelle toiminnalle

Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto haluaa toiminnassaan edistää hyvää hevosenpitoa, kohtelua, valmennusta ja koulutusta. Valitettavasti aika ajoin esiin nousee tapauksia, jotka murentavat luottamusta sekä hevosalaa kohtaan, että sen sisällä. Keskusteluun on viime kuukausina noussut hevosten huono kohtelu alallamme, ja sen jatkona monia huolettaa myös koko hevostoiminnan yleinen hyväksyttävyys.

Ongelma ei tietenkään ole se, että epäkohtia tulee esille. Epäkohtien olemassaolo on ongelma, ja niihin on suhtauduttava vakavasti, mieluiten karsittava kokonaan.

Eläinten huono kohtelu ei missään tapauksessa saa olla ensimmäinen mieleen tuleva ajatus, kun puhutaan hevosista ja hevosurheilusta. Tiedämme ja uskomme mätämunien olevan lopulta kohtalaisen harvassa, eikä kukaan varmastikaan halua tulla niputetuksi samaan joukkoon.

Epäkohdista vaikeneminen mahdollistaa tilanteen jatkumisen ja ongelmien pahenemisen. Ihmisten ja eläinten turvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavat ongelmat eivät poistu sillä, että käännämme katseemme toisaalle tai pyörittelemme toisillemme silmiä salaa. Puuttumisen kynnys voi olla iso, mutta aina on jotain mitä voi tehdä edistääkseen paremman toiminnan kulttuuria niin talleilla kuin kilparadoillakin. Esimerkin voimaa ei pidä vähätellä, ja rauhallinen keskustelu avaa näkökulmia, vaikka aihe olisi hankala.

Jos luottamuksen menettää, sitä on vaikea saada takaisin

Hevosenomistajan tulisi voida olettaa, että toiminta on hevosen hoito- ja valmennuspaikassa ”YouTuben kestävää” silloinkin, kun kukaan ei ole näkemässä. Jokaisen meistä on syytä pyrkiä olemaan myös sellainen ihminen, jonka hoiviin hevosen voi huoletta antaa. Näiden asioiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä. Ennen muuta hevosen tulee voida luottaa, että se saa ihmiseltä hyvää huolenpitoa, asiallista kohtelua ja vapauden kivusta sekä pelosta.

Ihmisurheilijan ihmisarvo ei ole hänen urheilusuorituksistaan riippuvainen. Hevosen kohdalla tilanne on toinen, mutta itseisarvo ja oikeuksia on jokaisella hevosella. Ihmisellä on eläimestä, ja myös mahdollisesta urheilu-urasta, hevosen koko elämän kokoinen vastuu.

Vanha sanonta kuuluu, että väkivalta alkaa, kun taito loppuu. Tietämättömyys tai osaamattomuus on yksi asia, tietoinen julmuus vielä toinen ulottuvuus. Tietoa ja keinoja on tarjolla pelon ja kivun sijalle.  Vielä jos epäkohtien esiin tullessa valitaan peittely kehittämistoimien sijaan, ollaan väärällä tiellä. Valvonta, lait, kilpailusäännöt ja rangaistukset ovat olemassa syystä, mutta oman riman on syytä olla minimiä korkeammalla.

Yhteen rintamaan

Jokainen lienee joskus tehnyt jotain, mikä jälkeenpäin hävettää. Poteroon kaivautumisen sijaan jokainen voi tehdä päätöksen toimia jatkossa paremmin, sekä edistää hevosyhteisössä hyvää huonon sijaan. Se vaatii tietoista ja rehellistä toimintatapojen tarkastelua, sekä halua korjata se, mikä ei toimi. Lopputulos palkitsee.

Hoidetaan asiat kuntoon – jokainen tahollamme ja yhdessä koko hevosyhteisön hyväksi. Tästä on kysymys myös liittomme yhteisöllisyyden teemavuodessa.

Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry

Hallitus