Oikeaa tietoa hevosesta

Hieno hevosvuosi on meillä taas takana, ja uusi edessä. Taloudellisesti tiukkaa tulee monella olemaan, se tiedetään jo. Maailman myllerrykset koettelevat hevosenomistajia; sota, kuivuus, energian, rehun ja kuivikkeiden hinnat, inflaatio, korkojen nousu. Täytyy miettiä mistä voisi tinkiä, jotta hevosilla olisi kaikki hyvin. Samalla on syytä kuitenkin uskoa tulevaan. Paremmat ajat ovat tulossa.

Kuluneena vuonna SHKL:n teemana oli vastuullinen hevosenomistaja. Pyrimme nostamaan esiin vastuuta kaikilla sektoreilla. Hevosenomistajilla se linkittyy vahvimmin ilman muuta ykkösasiaamme hevosen hyvinvointiin, mutta laajemminkin niin talouden, sosiaalisen vastuun kuin ympäristönkin alalle. Järjestimme koulutusta ja tiedotusta vastuullisuuden teemoista, ja näitä teemoja on nostettu esiin myös täällä Hevosenomistaja-lehden palstoilla.

Samat tarpeet tulevat edelleenkin jatkumaan. On pidettävä oma hevostalous tasapainossa, toimittava koko yhteisön kannalta kestävällä tavalla ja haettava keinoja vähentää ympäristön kuormitusta. Jotta hevosenomistaja voisi tehdä vastuullisia valintoja, tarvitaan ajantasaista ja oikeaa tietoa. Tulemme siis ensi vuonna jatkamaan järjestönä samalla linjalla. Ensi vuoden teemana tulee olemaan tieto, ja tiedostava hevosenomistaja.

Uusia hevosharrastajia tulee jatkuvasti, ja toisaalta kokeneempienkin on syytä päivittää omaa osaamistaan, kun tutkimustieto menee eteenpäin. SHKL pyrkii myös kartoittamaan niitä tarpeita, joista lisätieto olisi tarpeen. Esimerkkinä tästä tänä vuonna valmistunut Nella Peltosen opinnäytetyö ”Hevosenomistajien osaaminen yleisissä eläinlääkintää vaativissa tilanteissa”, jolla pyrittiin selvittämään, miten hyvin suomalaiset hevosenomistajat tunnistavat eräitä yleisiä sairauksia ja vaivoja hevosillaan, sekä miten hyvin he osaavat toimia kyseisten vaivojen kanssa. Vastaavia tutkimuksia ei aiemmin Suomessa ole tehty. Työn toimeksiantajana toimi SHKL.

Tutkimuksessa selvitettiin rivin, ähkyn, haavojen, jännevammojen ja mahdollisen hiekkakertymän tunnistamista ja hoitoa. Näissä hevosenomistajat arvioivat omat taitonsa paremmiksi, kuin mitä ammattilaiset arvioivat. Toisaalta tutkimus osoitti kuitenkin, että hevosenomistajien tiedonhaku eläinlääkintää vaativissa tilanteissa on melko hyvää. Muista tutkimuksista tiedetään, että hevosenomistajat ovat aktiivisia internetin käyttäjiä ja tietoa haetaan paljon netin kautta. Tässä tärkeää on tunnistaa oikea tieto.

Ensi vuosi meillä tulee olemaan siis tiedon ja tiedostavan hevosenomistajan vuosi, ja pyrimme välittämään hevosenomistajille oikeaa, olennaista tietoa uusimmasta tutkimuksesta. Se tulee näkymään sekä koulutustarjonnassa että viestinnässä. Mutta vähintään yhtä paljon kuin tiedosta, on hevosenomistamisessa kyse tunteesta. Siitähän tätä tehdään, rakkaudesta lajiin. Oikein tunnelmallista ja mukavaa joulunaikaa ja vuodenvaihdetta siis kaikille rakkaiden hevostenne kanssa!

Henna Virkkunen
Puheenjohtaja, SHKL

Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry:n teema vuonna 2023 on Tiedostava hevosenomistaja