Tavallista nivelkuolainta käyttävillä ravihevosilla vähiten suuvaurioita

Tuoreessa suomalaisessa kuolaintutkimuksessa havaittiin, että tammoilla on kohonnut riski saada kohtalaisia tai vakavia suuvaurioita ruuniin verrattuna.

Eläinlääkäri Kati Tuomolan kuolaintutkimukset ovat herättäneet huomiota ja laajaa keskustelua hevospiireissä. Tuomola on tutkinut Suomen Hippos ry:n valtuuttamana ravihevosten suun kuntoa vuodesta 2017 alkaen.

Ravihevosilla toteutetun tutkimuksen tuloksia on julkaistu nyt lisää toisen artikkelin muodossa. Tällä kertaa tutkimuksessa vertailtiin eri kuolainten yhteyttä suuvaurioiden syntyyn. Hevosen rodulla ei todettu olevan merkitystä vammojen syntyyn. Sen sijaan kuolainmallilla näyttää olevan väliä.

Vertailussa oli kuusi eri kuolainta: crescendo, ravinivel, suora puoltajankuolain, suora muovikuolain, Nurmos-kuolain ja kolmipalaravikuolain. Vertailussa oli myös muita kuolaimia, kuten nahkapäällysteisiä ravinivelkuolaimia, mutta niiden tuloksia ei ole eritelty määrien jäädessä vähäisiksi.

Lue koko artikkeli täältä (.pdf).

(Artikkeli julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 1/2021.)