Harjun aktiivipihatosta tutkimustietoa hevosalan käyttöön

Artikkeli julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 6/20. Kuva: Rosa Roslakka.

Harjun oppimiskeskuksessa Virolahdella tehtiin miljoonainvestointi, kun Ravijoelle rakennettiin Suomen toistaiseksi suurin ja alan kotimaisten oppilaitosten ensimmäinen aktiivipihatto. Samalla sukellettiin hanke- ja tutkimusmaailmaan.

Kävimme tutustumassa tähän erikoisuuteen Kymen-Karjalan Hevosenomistajat ry:n syyskokouksen yhteydessä marraskuussa.

Aihe kiinnostaa syystäkin, sillä hevosten pihattoasuminen näyttää kasvattavan suosiotaan. Siitostammojen ja varsojen osalta voidaan puhua jo jonkinlaisesta perinteestä.

Muussa käytössä olevien hevosten pihatossa pito on Suomessa vielä harvinaisempaa, olkoonkin että erinäiset puolipihattomaiset karsina-tarhayhdistelmät näyttäisivät nekin yleistyvän. Moni etsii ratkaisuja, joilla palvella sekä ihmisen että hevosen tarpeita ja yhdistää karsinan ja pihaton parhaat puolet Suomen vaativissa oloissa.

Lue koko juttu tästä.