Kansainvälinen eläinten päivä 4.10.2016: Hevosen ja ihmisen ainutlaatuinen kumppanuus perustuu hevosen hyvinvoinnille

Julkaisuvapaa tiedote Kansainvälisenä eläinten päivänä 4.10.2016
Hevonen on ollut ihmisen ainutlaatuinen kumppani harrastuksessa ja työssä läpi vuosituhansien. Tänäkin päivänä hevonen koskettaa satoja tuhansia suomalaisia raviurheilun ja ratsastuksen kautta. Hevosia tapaa myös metsätöissä arvokkaissa luontokohteissa sekä tärkeässä terapiatoiminnassa.
– Hevoset ovat hevosihmisille sydämen asia. Kansainvälisenä eläinten päivänä haluamme hevosalan järjestöissä kiinnittää erityisesti huomion hevosten hyvinvointiin, Hippolis ry:n toiminnanjohtaja Anne Laitinen sanoo.

Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry toimii valtakunnallisena hevosalan yhteistyöorganisaationa. Järjestö ylläpitää mm. alan yhteistä sivustoa hevoseni.fi, jonne on koottu kattavasti tietoa hyvästä hevosen- ja tallinpidosta.
– Hevosen omistaminen ja ylläpito edellyttävät paljon tietoa, taitoa ja kokemusta aina hevosen hankkimisesta vastuulliseen omistamiseen ja luopumiseen. Tieto ja osaaminen ovat ydinasioita sekä hevosen hyvinvoinnista huolehdittaessa ja että sitä arvioitaessa, Laitinen korostaa.

Hevosen hyvinvointi on ratsastuksen perusarvo

Suomen Ratsastajainliiton toiminta perustuu hevosen kunnioittamiseen. Ratsastajainliiton perusperiaatteisiin kuuluu, että hevosesta huolehditaan hyvin sekä harrastetoiminnassa että kilpailuissa.
– Hevonen on Ratsastajainliiton toimintaa yhdistävä tekijä. Haluamme luoda kestävän kulttuurin, jossa hevosen ja ympäristön hyvinvointi ovat keskeisiä arvoja ja hevostaitoja arvostetaan, korostaa Ratsastajainliiton pääsihteeri Fred Sundwall.
Ratsastajainliiton hevosen hyvinvoinnin teemavuotena 2016 on järjestetty valtakunnallinen koulutuskierros, jossa alan asiantuntijat ovat valottaneet, kuinka hevosten hyvinvointia voidaan kasvattaa perehtymällä niiden lajityypilliseen käytökseen sekä oppimiseen. Alueelliset tapahtumat ovat olleet avoimia kaikille kiinnostuneille aina harrastajista hevosenomistajiin ja talliyrittäjiin.
Ratsastajainliitto on toteuttanut laajoja kyselyjä ja selvittänyt yhteistyössä KPMG:n kanssa ratsastuksen lajiprofiilia.
– Kaikissa kyselyissä yksi asia nousee yli muiden – ratsastusta harrastetaan rakkaudesta hevoseen. Yhteistyö hevosen kanssa koetaan rikkaaksi ja antoisaksi kokonaisvaltaisesti. Ihmiset ovat valtavan kiinnostuneita hevosista ja haluavat oppia niistä lisää. Ratsastustaidon ohella tietoa haetaan mm. hevosten hoidosta, käyttäytymisestä, koulutuksesta ja varusteista, Sundwall toteaa.
Ratsastajainliitossa työskennellään hevosen hyvinvoinnin eteen laajalla saralla. Keskiössä on tiedon jakaminen ja koulutus yhteistyössä alan järjestöjen ja oppilaitosten kanssa toimijoille kohderyhmittäin: tallinpitäjille ja -yrittäjille, kilpailijoille ja harrastajille, kilpailujen toimihenkilöille, valmentajille, ratsastuksenopettajille sekä hevosenomistajille.
Kilpailijoille, toimihenkilöille ja valmentajille järjestetään omia koulutuksia, harrastajille on hevostaitokerhoja, jäsentalleille jaetaan tietoa sekä alan yhteisissä tapaamisissa että tallineuvojien käynneillä. Yleisellä tasolla tietoa hevosen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä saa mm. Hippos-lehden, liiton nettisivujen ja jäsenkirjeiden kautta. Tarjolla on myös paljon oppaita ja materiaaleja.
Ratsastajainliitolla on 370 jäsentallia. Niiden jäsenkriteereissä hevosten hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät asiat ovat päivittäinen ulkoilu, asialliset ja turvalliset olosuhteet, ammattimainen hoito sekä säännöllinen liikunta. Kun tallien laatujärjestelmää kehitetään, hevosten hyvinvointi on siinä yksi määrääviä tekijöitä.
– Myös kilpailutoiminnassa hevosen hyvinvointi ja hyvä kohtelu ovat keskiössä. Urheilulliset tai kaupalliset tavoitteet eivät milloinkaan saa ohittaa hevosen etua. Tähän ohjataan sekä säännöillä että koulutuksella ja toimintaa valvotaan toimihenkilöiden, kuten tuomarien ja stewardien avulla, Sundwall painottaa.
Ratsastajainliitto panostaa hevosten hyvinvointiin kehittämällä myös olosuhteita, niihin liittyvää tutkimusta ja julkaisuja. Ratsastajainliitto on mukana vaikuttamassa alan koulutuksen sisältöihin ja tekee yhteistyötä lainsäätäjän sekä viranomaisten kanssa hevosten hyvinvoinnin edistämiseksi neuvottelemalla ja laatimalla suosituksia.
 

Suomen Hippoksessa toteutetaan laajaa ravurin hyvinvointiohjelmaa

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos ry edistää ja seuraa hevosten hyvinvointia kotitalleissa, raviradoilla ja tapahtumissa.
– Ravihevosia hoidetaan Suomessa pääosin erittäin hyvin. Ne ovat huippu-urheilijoita, joiden hyvinvoinnin eteen tehdään kaikki mahdollinen. Hevosilla on huolellisesti suunnitellut valmennusohjelmat, korkeatasoinen ravinto ja niiden terveyttä seurataan tarkasti. Hevosia venytellään, hierotaan, jumpataan ja niille annetaan fysioterapeuttisia hoitoja, Suomen Hippoksen eläinlääkäri Katja Hautala toteaa.
Lähtökohtana on, että suomalainen raviurheilu on myös eettisesti tarkasteltuna korkeatasoinen eläinurheilulaji. Hevosen hyvinvointiohjelman tavoitteena on osoittaa käytännön keinot, joilla hevosen hyvinvointi varmistetaan.
Hippos pitää hevosen hyvinvoinnin varmistamiseen liittyvää työtä keskeisenä elementtinä raviurheilun kehittämisessä. Raviurheilussa alan sisäisiä päätöksiä tehtäessä huomioidaan niiden vaikutus hevosen hyvinvointiin. Lajia viedään eteenpäin hevosen ehdoilla.
Ravihevosen hyvinvointiohjelma jakautuu seitsemään osa-alueeseen: koulutus ja neuvonta, hevosen hyvinvointi kilpailupaikalla, antidopingtyö, hevosten jalostuskäyttöön liittyvät terveystarkastukset, yhteistyö muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa,  hevosten loppusijoitus ja  tarttuvat taudit.
Ravihevosen hyvinvointia kilpailupaikalla valvoo kilpailueläinlääkäri. Kilpailueläinlääkäri valvoo mm. varusteita, hevosten kilpailukuntoisuutta, hevosten käsittelyä ja kilpailuolosuhteita. Hippoksen eläinlääkäri kehittää, koordinoi ja ohjeistaa kilpailueläinlääkärien toimintaa.
Tuomaristo valvoo ajotapoja ja hevosten käsittelyä varikkoalueella tarkkailee varikkoalueen valvoja. Varikkoalueen toimihenkilöt tarkkailevat myös hevoskuljetuksia, ja yhteistyötä tehdään viranomaisten kanssa kuljetusten valvonnassa.
Suomen Hippos järjestää säännöllisesti koulutustilaisuuksia ja tuottaa koulutusmateriaalia hevosten kanssa toimiville sidosryhmille. Hippoksen eläinlääkäri antaa asiakkaille päivittäin puhelinneuvontaa hevosen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.
Hippoksen valtuuttamat hevosjalostusliitot tunnistavat Suomessa syntyneet varsat ja Suomeen tuodut hevoset. Hevoset tunnistetaan pääsääntöisesti niiden omissa kotitalleissa. Tunnistuskäyntien yhteydessä talliolosuhteita tarkkaillaan ja hevosenomistajalle annetaan tarvittaessa neuvontaa.
Hevosen liiallinen inhimillistäminen voi vaikuttaa hevosen hyvinvointiin negatiivisesti. Hevosen lajityypillisten tarpeiden tunteminen on ensiarvoisen tärkeää hevosen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Se on myös turvallisen ja elämyksellisen harrastuksen elinehto.

Hevoseni.fi ja Hevosenomistajan opas

Hevoseni.fi -sivuston tarkoituksena on tuoda yhteen paikkaan tärkeimmät tiedot hevosen hyvinvointiin ja tallin pitoon liittyen. Yhteistyössä on julkaistu myös Hevosenomistajan opas, joka uudistettiin keväällä 2015. Opas on suunnattu erityisesti hevosen hankintaa harkitseville.
Sivut ja opas on toteutettu yhteistyönä, jossa mukana ovat Hippolis, Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto.
Hevoseni.fi Hevosen omistajan opas
Lisätietoa: