Hevostietokeskus aloittaa laajan verkkoluentokokeilun

Hankkeella haetaan potkua moderniin ajasta ja paikasta riippumattomaan neuvontaan. Verkkokurssilla keskitytään kolmeen teemaan: hyvinvointi ja ruokinta, valmennus ja kilpahevosen kengitys sekä hevosten ja talliympäristön hoito.

verkkoluentoHevosten terveyteen liittyviä luentoja on jokaisessa aihekokonaisuudessa. Pilotti toteutetaan ns. pitkien välimatkojen alueilla ja sitä rahoittavat Pohjois-Savon -, Pohjois-Karjalan -, Etelä-Savon -, Keski-Suomen -, Kaakkois-Suomen -, Kainuun -, Pohjois-Pohjanmaan – sekä Lapin Ely-keskukset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.
Verkkokurssille voivat osallistua yllämainittujen Ely-keskusten alueella hevostoimintaa harjoittavat henkilöt sekä alan palvelujen tuottajat. Myös alueen harrastajat ja opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille.
Verkkoluennot on tarkoitettu sekä ravi- että ratsutalleilla toimiville ja niitä voi seurata omalta tietokoneelta sopivana ajankohtana. Verkkokurssin tai sen osa-alueen voi myös tenttiä, mutta se ei ole pakollista. Hanke kestää toukokuun 2017 loppuun saakka.
Verkkokurssille osallistuminen on ilmaista ja luennot käynnistyvät 14.10.2016. Luentoja lähetetään n. 2-3 kpl kuukaudessa.
Verkkokurssin videoilla ja niihin liittyvissä tietomateriaaleissa käsitellään hevosten ruokintaa uusimman tutkimustiedon pohjalta sekä mm. rehujen ja lisärehujen merkitystä sekä ruokinnan optimointia. Hevosen valmennusfysiologia ja eri lajien asettamat valmennusvaatimukset ovat vahvasti esillä. Tärkeän osan muodostavat myös hevosten terveys, erityisesti jalkaterveys ja kilpahevosen kengitys. Lisäksi verkkomateriaaleissa käsitellään erilaisia aita- ja tarharatkaisuja, tallin kuivike-, lanta- ja jätehuoltoa, tarhojen, laitumien ja kenttien hoitoa sekä tallin sähkö- ja paloturvallisuusasioita.
Verkkokurssille osallistuminen edellyttää ilmoittautumista osoitteeseen hevostietokeskus@hevostietokeskus.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa oma nimensä (sekä sähköpostiosoite) sekä onko hevosalan ammattilainen vai harrastaja, sekä talli/paikkakunta, jossa toimii ja sen hevosten lukumäärä. Mukaan voi ilmoittautua syksyn ja talven ajan, koska luennot ovat katsottavissa verkossa hankkeen ajan, sitä mukaa kun ne valmistuvat.
Lisätietoa: www.hevostietokeskus.fi