Ajankohtaista hevosten ja ponien rekisteröinnistä

Lähde: Suomen Hippos ry

Onko hevosesi tai ponisi rekisteröinti kesken?

jokaisella hevosella tulee olla tunnistusasiakirja ja tiedot tulee merkitä tietokantaan.

EU:n uusi tunnistusasetus toi muutoksia hevosten rekisteröintiin 1.1.2016 alkaen. Keskeistä muutoksessa on, että jokaisen hevosen, joka on Suomessa pidempään kuin 90 vuorokauden ajan, tiedot on jatkossa merkittävä tietokantaan. Tietokantaan merkitseminen tehdään virallisen rekisterinpitäjän kautta.
Kaikilla hevosilla ja poneilla tulee olla tunnistusasiakirja, lisäksi 1.7.2009 jälkeen syntyneet ja tunnistetut hevoset tulee olla merkitty mikrosirulla (vaihtoehtoisesti muu pysyvä merkintä). Viranomaisella on oikeus tarkastuksen yhteydessä tarkistaa hevospassi. Mikäli passia ei ole esittää, tämä voi johtaa sanktioihin.
Mikäli hevosen rekisteröinti on kesken tai hevospassi on lunastamatta Suomen Hippoksessa, tulee nämä hoitaa kuntoon välittömästi. Vuonna 2015 syntyneiden varsojen rekisteröinti tulee hoitaa loppuun viimeistään vuoden kuluessa varsan syntymästä.
Oheisella listalla on ennen vuotta 2015 Suomessa syntyneitä ratsuhevosia ja poneja sekä aaseja, joiden rekisteröinti Suomen Hippoksessa on kesken tai joiden tunnistusasiakirjaa ei ole lunastettu. Mikäli tunnistat listalta oman hevosesi/ponisi, ota yhteyttä Suomen Hippokseen, noora.heilakka@hippos.fi, tai p. 020 760 5211.

  • Mikäli hevonen on kuollut, ilmoita siitä kirjallisesti sähköpostilla yllä olevaan osoitteeseen. Otathan huomioon, että toimeenpantujen rekisteröintien osalta kuolleista hevosista tulee suorittaa vähintään polveutumismäärityksen kulut. Nämä laskutetaan hevosen kasvattajalta.
  • Mikäli hevonen on ensirekisteröity johonkin ulkomaiseen järjestöön, ota yhteyttä tietojen merkitsemiseksi Suomen tietokantaan.
  • Mikäli hevosen rekisteröinti on kesken puutteellisten dokumenttien vuoksi, ota yhteyttä asioiden selvittämiseksi.
  • Mikäli hevosen rekisteröintimaksut ovat maksamatta, ota yhteyttä uuden laskun saamiseksi. Tunnistusasiakirja toimitetaan, kun vaaditut maksut on maksettu.
  • Nyt julkaistulla listalla olevien hevosten rekisteröintidokumentit ja rekisteröintimaksut tulee huolehtia Suomen Hippokseen viimeistään 30.8.2016 mennessä.

Muiden rotujen ja Suomeen tuotujen hevosten osalta keskeneräisten rekisteröintien selvittäminen jatkuu loppukesästä.
Lista keskeneräisistä rekisteröinneistä

Lisätietoja tunnistusasetuksesta ja hevosten rekisteröinnistä

Katso myös: