Kimppaomistuksen sääntöjä ei kannata jättää yhteisomistuslain varaan

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 3/2016
Laissa eräistä yhteisomistussuhteista on säännöksiä yhteisomistuksen ongelmatilanteiden varalta. Laki on kuitenkin toissijainen, sen 1 §:n mukaan lain säännösten estämättä on noudatettava mitä osakkaiden kesken on katsottava sovituksi.

Sopimus, esimerkiksi vaikkapa kimppasopimus hevosen omistamisesta siis syrjäyttää lain säännökset. On tarpeen pohtia, mitkä ovat lain heikot kohdat erityisesti hevosta koskevan yhteisomistussuhteen osalta. On huomattava, että laki ei edellytä kimppasopimukselta kirjallista tai muutakaan määrämuotoa, mutta on luonnollista, että jos halutaan välttää vastaiset todisteluongelmat, on sopimuksen ehdot syytä sopia kirjallisesti.
Lue koko artikkeli tästä (pdf)