Hevoset ja koirat

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 6/2015
Korvaako vakuutus hoitokuluja, jos koira puree hevosta? Oletko hevosenomistajana vastuussa, jos koira on juossut hevosen jalkoihin ja hevonen on potkaissut koiraa? Miten toimia, jos hevosen kanssa maastolenkillä vastaan tulee koira? Muun muassa näihin kysymyksiin vastasivat vakuutusyhtiö Pohjantähdestä korvausasiantuntija, HTM Mari Viiman ja Suomen Kennelliiton viestintäpäällikkö Miia Lahti.Niin kuin vakuutukset yleensä, myös  vastuuvakuutukset ovat sisällöltään  ja korvaavuudeltaan erilaisia. Korvauksen saaminen riippuu vakuutuksen sisällöstä ja sen korvauspiirin laajuudesta.  Vahingonkorvausvastuun syntymiseen ja siihen, korvataanko vahinko vakuutuksesta vai ei, vaikuttavat paljon myös ne olosuhteet ja tapahtumat, joiden johdosta vahinko on aiheutunut. Joku mahdollisesti pieneltäkin tuntuva yksityiskohta tapahtumien kulussa voi vaikuttaa siihen, syntyykö  vahingon aiheuttajalle vahingonkorvausvastuuta vai ei.
– Vakuutuksien ehtoihin kannattaa tutustua tarkasti ja ajatuksen kanssa, Viiman muistuttaa.
Henkilö- ja omaisuusvakuutuksissa korvaukset maksetaan vakuutusehtojen mukaisesti. Vastuuvakuutuksissa korvaukset maksetaan vahingonkorvauslain,  vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden ja vakuutusehtojen mukaisesti. Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on siis täyden korvauksen periaate. Vahingonkärsinyt pyritään saattamaan korvauksella siihen asemaan, mikä oli ennen vahinkoa. Vakuutuskorvauksesta vähennetään vakuutuksenottajan omavastuuosuus. Käytännössä vakuutuskorvaukset maksetaan vahingonkärsineelle tai suoraan esimerkiksi sairaalalle laskun mukaan, Viiman kertoo korvauskäytännöistä.
Korvausta haettaessa vakuutuksenottajalta tarvitaan selvitys tapahtumista. Tarvittaessa lisäksi kuullaan muita asiaan osallisia tai todistajia tai pyydetään esimerkiksi valokuvia. Joskus tarvitaan myös  tutkintailmoitus poliisille. Korvauskäsittelyssä tarvitaan lääkärinlausunnot tai sairauskertomukset sekä pääsääntöisesti myös tositteet tai selvitykset, jotka osoittavat aiheutuneen vahingon ja aiheutuneet kustannukset, Viiman opastaa.
Lue koko artikkeli tästä (pdf)