Hevosen omistaminen ja parisuhde – onnistunut yhtälö vai katastrofi?

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 6/2013
Olipa puolisolla hevosia tai ei ja vaikka parisuhde olisi kuinka toimiva, niin tuskin mikään parisuhde voi välttyä ristiriidoilta ja pettymyksiltä. Parisuhde voi muuttua tuhoisaksi, kun olemme asettaneet puolisoon ja parisuhteeseen valtavasti odotuksia ja toiveita, osan tietoisesti ja osan tiedostamatta.

Saatamme odottaa suhteen myös täyttävän ja korjaavan täysin mahdottomia asioita. Tällöin ei voi välttyä pettymyksiltä, jotka tulevat esille riitelemällä, kontrolloimalla toista ja vetäytymällä suhteesta. Eipä ole epätavallista sekään, että juuri puolison seurassa huomaamme olevamme kaikkein vaikein ja hankalin, aivan kuin hän saisi meistä esille juuri ne kaikki huonot puolet.

Parisuhteessa on kolme osapuolta

Parisuhdetta kuvataan ihmisen vaikeimmaksi ja monimutkaisemmaksi suhteeksi. Useimmiten parisuhde käsitetään kahden erillisen ihmisen intiimiksi suhteeksi, mutta kolmantena osapuolena siinä on parisuhde. Psykoterapeutti Pirjo Tuhkasaari kuvaa kirjassa Paripsykoterapia ja parisuhteen ikuinen arvoitus parisuhdetta puolisoiden väliseksi systeemiseksi prosessiksi, jossa puolisot tietoisesti ja tiedostamattaan vaikuttavat toisiinsa ja ovat samalla toistensa vaikuttamina siten, että molemmat sijoittavat toisiinsa oman itsen torjutuiksi jääneitä puolia. Hänen mukaansa molemmat puolisot tuovat parisuhteeseen oman persoonallisuutensa, aiemmat kokemukset ja eletyn elämän, samoin kuin heikkoutensa, vahvuutensa, tunteensa, uskomuksensa sekä kykynsä rakastaa ja ottaa vastaan rakkautta.
Lue koko artikkeli tästä (pdf)