Hevosyrittäjien kannatta panostaa ammattitaitoon sekä turvallisuus- ja ympäristöasioihin – työkaluja Innoequine-hankkeesta

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 5/2013
Hevosalan toimijoiden määrä kasvaa tunnetusti jatkuvasti, mutta hevosyrittäjiltä puuttuu usein ammattimainen ote toimintaansa. Myöskään työkaluja asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen tai oman toiminnan kehittämiseen ja verkostoitumiseen ei ole, sillä tarjolla oleva tieto on hajanaista.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) koordinoiman InnoEquine -hankkeen tavoitteena oli luoda pohja rajat ylittävälle hevosalan toimijoiden verkostolle. Hankkeessa pyrittiin kehittä- mään yrittäjien osaamista, yritysten ympäristö- ja turvallisuusasioita sekä verkostoitumista ja hevosalan palveluita innovaatioiden ja politiikkasuositusten kautta.

Puskaradio ja nettisivut yrittäjälle tärkeitä

Hankkeessa tehtiin kysely hevosalan harrastajille Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa. Maiden hevostaloudet poikkeavat luonnollisesti toisistaan, mutta Ruotsi ja Suomi ovat lähempänä toisiaan kuin Latvian hevostaloutta. Tärkeimpiä kehittämiskohteita suomalaisilla talleilla olivat maastoratsastusreitit ja hyväpintaiset ratsastuskentät. Myös turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja niiden noudattaminen sekä ympäristöasiat koettiin tärkeiksi asioiksi, joissa on kehittämisen varaa. Ruotsissa turvallisuus, ratsastuskentät ja hevosreitit sekä laitumien turvallisuus ja kunto nousivat tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi. Latviassa puolestaan kehittämiskohteina nähtiin ratsastuskentät ja reitit sekä ratsastajille tarkoitettujen sosiaalitilojen tason parantaminen. Lisäksi parantamista tarvitaan tallien siisteydessä ja puhtaudessa. Kysyttäessä mistä harrastajat saivat tietoa etsiessään hevosiin liittyviä palveluita, tärkeimmäksi tietolähteeksi nousi kaikissa maissa ystävät ja tuttavat. Tieto palveluista liikkuu siis harrastajapiireissä riippumatta palvelun tarjoajan markkinointiponnistuksista. Hyvä maine onkin tallille siksi erityisen tärkeä. Tutkimuksen tulokset ovat osa myöhemmin julkaistavaa opaskirjaa (How to be Innovative in the Equine sector), joka sisältää muun muassa vinkkejä ja innovatiivisia ratkaisuja hevosyrittäjien palvelukonseptien kehittämiseen.
Lue koko artikkeli tästä (pdf)