Lannehalvaus

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 5/2012
Lannehalvaukseksi kutsutaan rasitusperäistä syndroomaa, joka oireilee tyypillisimmin lihaskipuina ja –kramppeina. Aiemmin lannehalvausta pidettiin vain yhtenä sairautena. Lannehalvausta ei myöskään aina diagnosoida oikein, vaan oireita tulkitaan helposti joksikin muuksi. Lieviä oireita ei välttämättä huomata lainkaan, joskus tietyt oireet sekoitetaan ähkyoireisiin.

Lannehalvaus jaetaan kahteen pääryhmään. Ensimmäinen ryhmä on sporadinen rabdomyolyysi*. Toiseen ryhmään kuuluvat toistuvaan rasitukseen liittyvä rabdomyolyysi (RER) sekä polysakkaridien kertymäsairaus (PSSM), joka on hyvin harvinainen. PSSM voidaan diagnosoida lihasbiopsialla tai geenitestillä. Geenitesti tehdään Amerikassa veri- tai jouhinäytteestä. Kroonisten muotojen uskotaan olevan perinnöllisiä, kun taas sporadisia pidetään olosuhteista johtuvina. Mikäli on viitteitä siitä, että lannehalvaus olisi perinnöllistä, ei toistuvista lannehalvauksista kärsivää hevosta pitäisi käyttää jalostuksessa.
Selitykset:

  • sporadinen = erillinen, satunnainen, hajanainen, harvakseltaan esiintyvä
  • rabdomyolyysi = lihaskudoksen äkillinen vaurio
  • RER = recurrent exertional rhabdomyolysis
  • PSSM = polysaccharide storege myopathy

Lue koko artikkeli tästä (pdf) Lannehalvaus