Hevoskuljetuksiin vaadittavat asiakirjat

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 5/2011
Hevoskuljetuksiin vaadittavista asiakirjoista on ollut paljon epäselvyyttä. Kuka tarvitsee mitäkin lupia ja milloin? Seuraavassa on selvitetty eri asiakirjojen tarpeellisuus ja kuka asiakirjoja tarvitsee ja milloin.

Kaikkia kuljetuksia koskeva vaatimus:

1. Hevosen tunnistusasiakirja

Hevosten kuljettamista varten tarvitsee mukana olla aina kuljetettavan hevosen tunnistusasiakirja eli hevospassi tai rekisteritodistus. Tämä koskee kaikkia, jotka kuljettavat hevosia riippumatta siitä onko toiminta kaupallista vai ei.

2. Kuljetusmerkintä ajoneuvoihin

Myös hevoskuljetusmerkintä on pakollinen ajoneuvoissa, joilla kuljetetaan hevosia ja tämäkin sääntö koskee kaikkia.

Vain kaupallisia kuljetuksia koskevat asiakirjavaatimukset:

Nämä asiakirjavaatimukset eivät koske harrastajia. Jos olet epävarma, kuulutko kaupallisen toiminnan piiriin, voit tarkistaa asian läänineläinlääkäriltä.

1. Eläinkuljettajalupa

Lainsäädännön mukaan eläinkuljetuslupa tarvitaan, kun eläimiä kuljetetaan kaupallisen toiminnan yhteydessä. Eläinkuljettajalupaa haetaan siitä aluehallintoviraston toimipisteestä, jonka toimialueella on luvan hakijan kotipaikka. Eläinkuljettajalupahakemuslomakkeet löytyvät aluehallintoviraston internetsivuilta www.avi.fi, sieltä lomakkeet ja peruspalvelut, oikeusturva ja luvat. Eläinkuljetuslupa on voimassa enintään viisi vuotta myöntämispäivästä lukien. Eläinkuljettajalupia on kahdenlaisia: lyhyitä ja pitkiä (yli 8 h kuljetukset).
Eläinten kuljettaminen kaupallisen toiminnan yhteydessä on sallittua vain aluehallintoviraston luvalla. Aluehallintovirastot myöntävät kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvien eläinkuljetusten vaatimat luvat ja tallentavat niissä olevat tiedot eläinkuljettajarekisteriin. Evira pitää valtakunnallista eläinkuljettajarekisteriä kaikista eläinten kuljettamiseen myönnetyistä luvista. Lisätietoja eläinkuljettajaluvasta ja sen hakemisesta antavat läänineläinlääkärit.

2. Kuljettajan pätevyystodistus

Kullakin kaupalliseksi luokiteltua hevoskuljetusta ajavalla on oltava kuljettajan pätevyystodistus. Pätevyystodistuksen edellytyksenä on suoritettu kuljettajan ja hoitajan pätevyyskoulutus sekä hyväksytysti suoritettu pä- tevyyskoe. Pätevyystodistus haetaan kotipaikan mukaan mää- räytyvältä aluehallintovirastolta.

3. Kuljetusasiakirja

Tämä asiakirja kertoo kuljetettavan matkan, mistä matka alkaa ja mihin se päättyy sekä matkan alkamisajankohdan. Lisäksi asiakirjaan merkitään kuljetettavan eläimen tiedot ja matkan arvioitu kesto. Kuljetusasiakirja pidetään mukana kuljetusajoneuvossa hevosen tunnistusasiakirjojen kanssa. Kuljetusasiakirjan tarvitsevat kaikki, joilla toiminta on kaupallista. Esimerkiksi, jos ammattivalmentaja tai elinkeinon harjoittaja kuljettaa valmentamiaan hevosia kilpailuihin toiminta on kaupallista, vaikka kuljetuksesta ei perittäisikään eri maksua. Tämä johtuu siitä, että kilpailuihin kuljettaminen on osa valmentajan liiketoimintaa. Ei-kaupallisiin kuljetuksiin tätä asiakirjaa ei tarvita. Esimerkiksi, jos yksityinen ihminen kuljettaa kaverinsa hevosta ja kaveri maksaa bensat, kyse ei ole kaupallisesta kuljetuksesta.

4. Reittisuunnitelma

Reittisuunnitelma koskee vain kaupallisia yli 8 tunnin kuljetuksia. Poikkeus tähän sääntöön on kilpahevosten kohdalla, joille reittisuunnitelmaa ei vaadita Suomessa. Ulkomaille tehtävien kilpailumatkojen varalta kannattaa selvittää maakohtaisesti tarvitaanko reittisuunnitelmaa. Reittisuunnitelma toimitetaan viranomaisille tiedoksi ennen matkan toteutumista.
Valmis reittisuunnitelmapohja löytyy eviran sivuilta www.evira. fi, etusivulta kohta lomakkeet ja ohjeet ja sitten kohta eläimet ja kohta eläinten terveys ja hyvinvointi, tuonti ja vienti sekä merkitseminen ja rekisteröinti ja sivun alalaidasta kohta eläinten kuljetus ja reittisuunnitelma -lomakkeet.
Jutun asiantuntijana toimi läänineläinlääkäri Tapani Parviainen.
Koko artikkeli ja kuljetusasiakirjan pohja (pdf)