Uutta potkua hevosenomistamiseen

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 4/2011
Hevosenomistamisen kehittämiseen on saatu lisävoimia, kun hevosalan lajirajat ylittävä projekti käynnistyi kesäkuussa. Projektin taustalla on hevosalan yhteinen tahtotila saada lisäpanoksia omistamisen kehittämiseen. Mukana ovat niin Hippolis, Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto, Suomen Hippos kuin Suomen Ratsastajainliittokin. MMM:n maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä on myöntänyt rahoituksen kolmivuotisena haetun hankkeen ensimmäiselle vuodelle.

Hevosenomistajien Keskusliitolle alkanut projekti on tärkeä hanke.
– Tavoitteena on lisätä kiinnostusta hevosenomistamiseen, madaltaa kynnystä ryhtyä hevosen omistajaksi, lisätä hevosenomistamisen arvostamista ja luoda yhteiset pelisäännöt kimppaomistamiseen, projektin puheenjohtaja ja SHKL:n toiminnanjohtaja Mitja Nummenmaa kertoo.
Projekti käsittää hevosurheilun muodoista sekä ravi- että ratsastusharrastuksen, ja huomiota kiinnitetään erityisesti kimppaomistamiseen. Hevoskimppojen vetäjille luodaan laatukriteerit ja toteutetaan niihin pohjautuva lyhytkurssi.
– Hevosen kimppaomistamisen pitää olla läpinäkyvää. Toive yhteisistä kriteereistä on tullut niin hevosalan toimijoilta, omistajilta ja kimpanvetäjiltä itseltään, Nummenmaa sanoo.
Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että polku hevosenomistajaksi helpottuisi. Myös sähköiset työkalut hevosen ostamiseen ja omistamiseen olisi saatava helposti saataville. Hankkeessa tehdään hevosen ostamisesta ja omistamisesta kattava opas. Projektin päästyä käyntiin järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa infotilaisuuksia hevosenomistamisesta, ja tilaisuudet toimivat samalla myös hevosten markkinointikanavana.
Lue koko artikkeli tästä (pdf)