Tallinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 4/2010
Tallinpitäjää sitovat monet lait ja velvollisuudet. Oikeuksiakin on, mutta mitä tehdä, jos tallipaikan vuokrannut henkilö häviää kuin tuhka tuuleen ja jättää hevosen syömään kaurojaan tallinpitäjän laskuun? Entä jos vieraan ihmisen hevonen loukkaantuu laitumella, onko tallinpitäjä korvausvelvollinen? Entä miten suhtautua, jos yhtä hevosta pitää loimittaa päivässä keskimäärin seitsemällä eri loimella? Jos siihen kulutettu työaika on moninkertainen toisiin hevosiin nähden, voiko tallinpitäjä nostaa kyseisen hevosen tallivuokraa?

Monta ongelmaa voidaan välttää kunnollisilla sopimuksilla. Hevosalalle on tyypillistä tutun tuttujen kanssa tehdyt suulliset sopimukset. Vaikka suullinen sopimus on aivan yhtä pätevä kuin kirjallinenkin, helpottaa kirjallinen sopimus sen todistamista, mitä tallipaikan vuokrauksen yhteydessä todella on sovittu. Kirjallisen sopimuksen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Vaikka sopijapuolet olisivat kuinka hyviä tuttuja keskenään, kannattaa kirjallinen sopimus aina tehdä. Tallipaikkoja vuokrataan erilaisin kriteerein. Toiset tallit tarjoavat koko paketin (täysihoidon ja valmennuksen / ratsutuksen) yhteishintaan, toisissa paikoissa maksetaan vain karsinan seinistä ja omistaja hoitaa itse hevosensa sekä ostaa sen ruoat ja kuivikkeet.
Suurin osa maamme talleista asettuu näiden välimaastoon. Yleisin tallipaikkasopimus on täysihoitosopimus, jossa hevosenomistaja vuokraa hevoselleen karsinapaikan tallinpitäjän tallista, tallinpitäjä huolehtii hevosen päivittäisen hoidon sopimuksen mukaisesti ja omistaja vastaa vain hevosen mahdollisesta liikutuksesta. Kaikissa tapauksissa on tärkeää kirjata sopimukseen tarkasti mitä tallivuokraan kuuluu ja mitä ei, sekä mistä peritään erillinen hinnaston mukainen maksu. Monilla talleilla esim. ulkoloimen laittaminen tarvittaessa kuuluu tallivuokraan, mutta useammalla loimella loimittamisesta päivässä peritään erillinen maksu.
Varatuomari Risto Salmi Salmi & Partnersilta kertoo, että yleisin häntä vastaantuleva lainopillinen ongelma tallinpidossa on huonosti tai ei ollenkaan tehty hoitosopimus.
– Hyvällä ja tarkalla hoitosopimuksella voi välttää monet ongelmat asiakkaan ja tallinpitäjän välillä. Tärkeintä on erotella tallinpitäjän ja asiakkaan väliset vastuut ja oikeudet sekä hevosenomistajan vastuu kolmannelle eli ulkopuoliselle osapuolelle, Salmi toteaa.
– Ja nämä tulee kirjata aina kirjalliseen sopimukseen. Toki suullinen sopimus on yhtä sitova kuin kirjallinenkin, mutta sen toteennäyttö ongelmatilanteessa on hankalaa. Käytännössä suullisesta sopimuksesta pitää olla näyttöä, eli todistajia siitä, mitä on sovittu.
 Lue koko artikkeli tästä (pdf)