Miten lähtöratojen arvonta toteutetaan?

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 4/2010
Kentältä kuuluu välillä polemiikkia lähtöradoista ja ilmaan on heitetty jopa epäilyksiä siitä, määräytyvätkö ne esimerkiksi valmentajan tai ohjastajan nimen perusteella. Taustajoukkoja toki harmittaa, jos huonot lähtöradat tuntuvat kasautuvan samalle hevoselle ja tämä pistää miettimään järjestelmän puolueettomuutta. Otimme selvää, onko salaliittoteorioiden epäilemiseen aihetta.

Ravikilpailusäännöissä sanotaan seuraavaa:
29§
Hevosten lähtöradat määrätään arpomalla, ellei kilpailun omissa säännöissä tai kilpailukutsussa määrä- tä ratoja muilla perusteilla. Lähtöradat arvotaan Suomen Hippoksen tietokoneella. Jos tähän ei ole mahdollisuutta, arvonnan suorittajien nimet on mainittava käsiohjelmassa. Arvonta on julkinen. Järjestäjän tai hevosenomistajan halutessa voidaan suorittaa julkinen lähtörata-arvonta Suomen Hippoksen kilpailuosaston hyväksymän virallisen valvojan läsnä ollessa kilpailuissa, joissa 1. palkinto on vähintään 20.000 euroa.
Vt. kilpailutoimenjohtaja Jukka Niskanen Suomen Hippos ry:stä selventää lähtöratojen määräytymistä:
– Lähtörata-arvonta perustuu täysin tietokoneella tehtävään satunnaisarvontaan. Heppajärjestelmän algoritmi ei arpoessaan tiedä, mitä hevosta se on arpomassa, puhumattakaan että se tietäisi hevosen valmentajaa, ohjastajaa tai omistajaa. Hevosen aiempi lähtöratahistoria ei myöskään vaikuta mitenkään, vaan jokainen arvonta tehdään erillisenä tapahtumana. Heppa-järjestelmä sijoittaa mukaan päässeet hevoset ensin omille paaluilleen ja suorittaa arvonnan sitten paaluittain. Esim. paalulla on 12 hevosta, jotka laitetaan satunnaisjärjestyksessä jonoon, ja ensin arvotaan tietylle numerolle hevonen satunnaisesti tietystä paikasta jonoa.
 Lue koko artikkeli tästä (pdf)