Vieroitettujen varsojen kasvatus pihatoissa vaatii ammattitaitoa

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 1/09
Vieroitettujen varsojen pihattokasvatus pohjoisissa ilmasto-olosuhteissa on herättänyt keskustelua jo pitkään – puolesta ja vastaan. Kasvatusmuodon on odotettu helpottavan erityisesti pienkasvattajien tilannetta, kun varsat voi viedä kasvamaan ikätovereidensa seuraan.

Hevostietokeskuksessa toteutettu ja Kuopion yliopistossa tarkastettu väitöstutkimus osoittaa, että vaikka pihatto tarjoaa varsoille  mahdollisuuden lajinmukaiseen käyttäytymiseen, on kasvatusmuodossa myös omat hyvinvointiriskinsä.
Työssä annetaan käytännön suosituksia, joiden avulla varsojen hyvinvointia voidaan pihattokasvatuksessa edistää. Varsojen kasvatus kylmäpihatoissa on yleistynyt Pohjoismaissa viime vuosikymmenen aikana. Suomessa arvellaan olevan noin 200 viidestä kymmenen  hevosen pihattoa, lisäksi pienempiä, muutaman hevosen pihattoja on lukematon määrä. Hevosten hoito pihatossa on kuitenkin vaativampaa kuin tallissa. Kylmät ja kosteat olosuhteet sekä riittämätön hoito on joissakin tapauksissa aiheuttanut hevosille hyvinvointiongelmia, mikä on herättänyt keskustelua pihattokasvatuksen soveltuvuudesta olosuhteisiimme. Ylä-Savon ammattiopiston koulutilalla tehdyissä kokeissa selvitettiin pihaton soveltuvuutta hevosten talviajan kasvatusympäristöksi. Tutkimuksessa seurattiin kylmän elinympäristön vaikutuksia vieroitettujen varsojen käyttäytymiseen, ravinnontarpeeseen ja kasvuun. Lisäksi työssä selvitettiin varsojen sekä eri hevosrotujen kylmänkestävyyttä. Tutkimukseen osallistui noin 50 hevosta, jotka olivat rodultaan lämminveriravureita, puoliveriratsuja, suomenhevosia, New Forest-poneja ja Connemaraponeja.
Lue koko artikkeli tästä (pdf)