Hyvää säilöheinää hevoselle

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 2/2008
Rehujen hyvä laatu on eläinten kasvatuksen kulmakivi. Laadukas rehu luo pohjan kotieläimen hyvinvoinnille ja terveydelle sekä sitä kautta myös hyvälle suoritukselle tai tuotokselle.

Rehunkorjuumenetelmissä on tapahtunut viime vuosikymmenien aikana muutoksia. Tämä heijastuu myös hevosten rehuvalikoimaan. Perinteinen kuivaheinä on tunnettu ja arvostettu rehu. Kuivaheinän rinnalle on hevostenkin ruokinnassa yhä enemmän tullut säilörehu ja säilöheinä. Näiden rehujen laadun hallinta vaatii osaamista rehuntekijältä. Myös hevosrehujen ostajan on hyvä tietää, minkälaista on hyvä säilörehu tai säilöheinä ja kuinka sitä tehdään.
Rehun laatukäsite voidaan jakaa kahteen osaan. Säilönnällinen laatu kuvaa sitä, kuinka hyvin rehun korjuu, säilöntä ja varastointi ovat onnistuneet. Rehuarvo kuvaa puolestaan rehun energia-, valkuaiskivennäisaine- ja vitamiinipitoisuuksia. Myös yksittäisten ravintoaineiden pitoisuus rehussa (esimerkiksi sokeri) voi olla tärkeää ruokinnassa. Näihin vaikuttaa enemmän viljelytoimenpiteet, sääolosuhteet ja korjuuajankohta.
Lue koko artikkeli tästä (pdf)