Hevostallin ympäristöasioita

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 1/2008
Tallikohtaisen ympäristönhoidon pääkohtia ovat pihaympäristön yleisen siisteyden lisäksi lannankäsittely, lannan varastointi,  ulkoilualueiden hoito, jätehuolto ja jätevesien käsittely.

Hevostallien ympäristöasioita valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli käytännössä kunnan ympäristötarkastaja. Heiltä saa lisätietoa ympäristösäädöksistä ja -määräyksistä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tekemänsä tarkastuksen nojalla antaa kehotuksia ja määräyksiä puutteiden korjaamiseksi. Mikäli hevosten pidolle on annettu ympäristölupa, sen noudattamista valvoo luvan myöntänyt viranomainen eli yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, -poikkeustapauksissa alueellinen ympäristökeskus.
Lue koko artikkeli tästä (pdf)