Suomenhevosen varhaisvaiheiden tutkimus

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 6/19

Biologisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan ihmisten kesyttämien (domestikoitujen) eläinten geeneihin kirjautunutta perimää, joka kantaa mukanaan ainutlaatuista tietoa ihmisen ja ympäristön välisestä suhteesta. Tutkimuksemme tavoitteena on kartoittaa yksityisillä henkilöillä sekä eri organisaatioiden kokoelmissa olevat suomalaisten hevosten geneettistä materiaalia sisältävät aineistot sekä koota ja pelastaa täysin uudenlaisia bioaineistoja ennen niiden lopullista katoamista ja tuhoutumista.

Historiallista DNA:ta on mahdollista saada esimerkiksi hevosen jouhista valmistetuista harjoista, siivilöistä, köysistä ja huonekalujen täytteistä. Maaperässä olevia bioaineistoja, kuten noin sata vuotta vanhat eläinten hautaukset, olemassaoloa uhkaa niin rakentaminen, luonnollinen hajoaminen kuin paikkojen unohtaminen. Yksityishenkilöillä on yhä edelleen tallessa vuosikymmenien kuluessa kerättyjä biomuistoja ja –raaka-aineita, jotka eivät useinkaan enää kiinnosta perikuntia. Näiden aineistojen ja niihin liittyvän muistitiedon kokoaminen on juuri tällä hetkellä ensiarvoisen tärkeää.

Lue koko artikkeli tästä (pdf).