Digitaaliset ratkaisut osaksi hevosterveyspalveluita

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 2/19

Digitalisaatio on mahdollistanut uudenlaisen tavan kommunikoida, tuottaa ja jakaa tietoa sekä käyttää erilaisia palveluita. Ihmisterveyspalveluissa digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään jo esimerkiksi Oma Kanta- palvelun kautta, jossa asiakas voi tarkastella saamiaan diagnooseja, laboratoriotuloksia sekä uusia lääkereseptinsä. Myös etälääkäri- ja etähoitopalvelut ovat kasvava osa-alue terveyspalvelujen tarjonnassa. Palveluiden avulla yritetään ratkaista terveydenhuollon saatavuusongelmia erityisesti syrjäseudulla, jolloin mm. hoitajien työaika ei kulu autossa istumiseen, varsinkin jos etäisyydet asiakkaiden välillä ovat pitkät.

Saman tyyppisiä digitaalisia palveluja voidaan lähitulevaisuudessa käyttää myös eläinten terveydenhuollossa. Hevosten terveyspalveluissa voidaan hyödyntää joissain määrin jo mm. videoetäyhteyksiä, internet-ajanvarausta sekä sovellusta, johon ladataan hevosen terveystietoja ja lääkekirjanpito. Ulkomailla hevosenomistajille on käytettävissä erilaisia eläinlääkäreiden ylläpitämiä chat-palveluita sekä virtuaaliklinikoita, joista saa luotettavamman tiedon kuin Googlesta tai erilaisilta keskustelupalstoilta. Virtuaaliklinikka antaa asiakkaalle tietoja erilaisista sairauksista ja ohjaa asiakasta ottamaan tarvittaessa yhteyden eläinlääkäriin.

Kirjoittajina Kaisa Hyvönen, Katriina Pylkkänen ja Outi Virtanen
Hevosterveyspalveluiden digitalisointi –hankkeesta, Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Lue koko artikkeli tästä (pdf).