Minustako hevosalan yrittäjä?

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 1/19 (Kuva Pinja Kyöstilä)

Luonnonvarakeskuksen vuoden 2018 keväällä teettämän selvityksen mukaan hevostalous on yhtä tärkeä työllistäjä kuin Lapin matkailu. Suomen noin 3 000 hevosalan yrityksen ja toiminnanharjoittajan laskettiin työllistävän yhteensä 14 000 — 15 000 henkilöä. Päätoimisten yritysten keskimääräinen liikevaihto oli 102 000 euroa, suurimmilla yrityksillä se kipusi jopa 500 000 euroon. Hevosala tuottaa myös merkittävästi verotuloja valtiolle ja kunnille. Alalle ominaista on palveluiden hankkiminen muilta yrityksiltä, minkä vuoksi sillä on suuret kerrannaisvaikutukset ja tärkeä aluetaloudellinen merkitys.

Luken erikoistutkija Markku Saastamoinen kertoo tämän hetken suurimpien hevossektorin työllistäjien olevan hevosmatkailu sekä ratsastus- ja hevosten hoitopalveluita tuottavat yritykset. Yhä useampi ryhtyy hevosalalla päätoimiseksi yrittäjäksi, mutta suurin osa pitää edelleen toiminnan sivutoimisena tehden muuta työtä hevosyrittäjyyden ohella. Mistä hevosalan yrittäjäksi haluavan sitten kannattaisi aloittaa?

Lue koko artikkeli tästä (pdf).