Asiaa vastuuvakuutuksesta

Julkaistu Hevosenomistaja-lehdessä 6/18 (Kuva Minna Svartsjö)

“Sattuiko vahinko? Ei hätää, onhan meillä vastuuvakuutus.” Tämän tapaisista lausahduksista jää vaikutelma, että vastuuvakuutuksen ajatellaan olevan jonkinlainen kaiken kattava “tohelointivakuutus”. Eri vakuutusyhtiöiden tarjoamat vakuutustuotteet ovat sisällöltään erilaisia, mutta vastuuvakuutusten perusajatuksena on antaa taloudellista turvaa sellaisten vahinkojen varalta, joista vakuutuksen ottanut henkilö on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Onkin siis ensiksi syvennyttävä hieman vahingonkorvausoikeutemme kiemuroihin sillä sieltä – toisin sanoen lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä – löytyvät suurelta osin vastuuvakuutuksen korvausperusteet. Vasta näiden lisäksi tulevat sovellettavaksi kuhunkin vakuutussopimukseen liittyvät vakuutusehdot, joissa vakuutuksen korvauspiiriä on voitu laajentaa tai supistaa lain mukaisesta korvausvelvollisuudesta.

Ensimmäiseksi on hyvä muistaa, että suomalaisen vahingonkorvausoikeuden lähtökohta on se, että jokaisen on itse kärsittävä vahinko, joka häntä kohtaa. Kaikki tietävät, että huolellisillekin vahinkoja sattuu ja siksi niihin pitää kaikkien myös osata jollakin tavalla ennalta varautua. Tuttu varautumiskeino on ottaa esimerkiksi omistamalleen kodille tai autolle omaisuusvakuutus erilaisten vahinkotilanteiden varalle. Korvausvastuu voi pääsääntöisesti syntyä vain, jos moitittavalla tavalla yleistä huolellisuusvelvoitetta rikkoen aiheuttaa toiselle vahinkoa. Pääsääntöön on kyllä lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä poikkeuksia, mutta nyt mietittäessä hevosen aiheuttamia vahinkoja erityisesti hevosenomistajan näkökulmasta, pärjää pääsäännön muistamallakin jo pitkälle.

Lue koko artikkeli tästä (pdf)