Suomen Ravihevoskasvattajien Säätiön stipendi 2018 Varsinais-Suomen Ravinuorille

Suomen Ravihevoskasvattajien säätiön nuorisostipendihakemuksia tuli tänä vuonna yhdeksän kappaletta eri hevosalan nuorisotoiminnan parissa toimivilta yhteisöiltä. Tämän vuoden toinen nuorisostipendi myönnetään hakemusten perusteella Varsinais-Suomen Ravinuorille. Lisäksi säätiö on tänä vuonna lahjoittanut jo yhden stipendin Kuopiossa 11.-12.8.2018 järjestetyille Ponikuninkuusraveille.

Suomen Ravihevoskasvattajien Säätiön hallitus toteaa, että Varsinais-Suomen Ravinuorten toiminta on ollut suunnitelmallista, tavoitteellista ja ennen kaikkea aktiivista sekä monipuolista toimintaa. He ovat uusi nuorisotoimija, joka modernilla tavalla levittää informaatiota alastamme ja lajista. Heillä on hyvä näkemys toimintansa kehittämisestä ja siihen tarvittavista tavoista ja välineistä.

Suomen Ravihevoskasvattajien Säätiö ry on perustettu vuonna 1983. Säätiön perusti ja säännöt sille loi vuonna 1957 perustettu Suomen Raviurheilijan Liitto ry. Säätiötä hallinnoi ja hallituksen jäsenet valitsee Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry:n hallitus.

Säätiö tukee hevostaloutta jakamalla hevosalan nuorisotoimintaan kohdennettuja stipendejä. Stipendeinä jaettavat varat ovat peräisin säätiön hallinnoimien siitosorien varsamaksutuotoista. Tähän mennessä nuorisostipendejä on myönnetty vuodesta 2000 lähtien lähes 30 nuorisoyhteisölle.

Edellytyksenä nuorisostipendin saamiselle on, että stipendiä hakeva taho on järjestäytynyt ja toimii jonkun hevosorganisaation alaisuudessa. Nuorisostipendiä voivat hakea hevosalan nuorisotoimintaa toteuttavat järjestäytyneet yhdistykset ja kerhot, myös sellaiset, jotka ovat saaneet stipendin aiemmin.

Lisätiedot:
Heikki Kankainen
puh. 010 402 7183