Biofarm 4-vuotis Cup säännöt

1 §
Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry järjestää Biofarm 4-vuotis Cup -kilpailun yhteistyössä vuosittain valittavien yhteistyöraviratojen kanssa.

2 §
Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan 4-vuotiaat suomenhevoset.

3 §
Biofarm 4-vuotis Cupin karsinnat ja finaali ajetaan tasoitusajona 2100/2140 metrin matkalla p. 400 € + 20m/800 €, p.t. 60 m.

4 §
Loppukilpailuun pääsee 12 hevosta. Karsintoihin osallistuvat hevoset valitaan normaalin karsintajärjestelmän mukaisesti. Mikäli sama hevonen pääsee finaaliin useammasta kuin yhdestä karsinnasta, tulee se kilpailemaan finaalissa sillä matkalla (paalulla), jolta se viimeiseksi on finaalipaikan hankkinut. Tällaisessa tilanteessa hevosen aikaisemmista karsintalähdöistä hankkimat finaalipaikat siirtyvät ko. lähdöissä seuraaviksi sijoittuneille.

Karsintakilpailuista pääsee finaaliin seuraavasti:
a) jos järjestetään kaksi karsintalähtöä, pääsee molemmista kuusi parasta
b) jos järjestetään kolme karsintalähtöä, pääsee kustakin neljä parasta
c) jos järjestetään neljä karsintalähtöä, pääsee kustakin kolme parasta
d) jos järjestetään viisi karsintalähtöä, pääsee kustakin kaksi parasta sekä kaksi kilometriaikojen perusteella nopeinta kolmanneksi sijoittunutta
e) jos järjestetään kuusi karsintalähtöä, pääsee kustakin kaksi parasta

Mikäli finaaliin päässyt hevonen on estynyt osallistumaan kilpailuun (esim. sairastumisen takia), pääsee finaaliin ensimmäinen ko. karsintalähdöstä finaalista karsiutunut hevonen. Mikäli osallistuneita ei ole riittävästi, niin lähtöä voidaan täydentää muilla karsintoihin osallistuneilla hevosilla sijoitusten mukaisessa järjestyksessä. Tasasijoitusten ollessa kyseessä ratkaisee arpa.

Finaalin ratajärjestys määräytyy seuraavasti:
Ensin valitsevat lähtöratansa karsintalähtöjen voittajat arvotussa järjestyksessä. Karsintavoittajien valittua ratansa, valitsevat toiseksi sijoittuneet arvotussa järjestyksessä, tarvittaessa kolmanneksi jne. sijoittuneet.

Biofarm Cup lohdustusfinaaliin (Consolation) ovat oikeutettuja osallistumaan finaalin ulkopuolelle jääneet karsintoihin osallistuneet hevoset normaalin karsintapistejärjestelmän mukaisesti. Hevoset osallistuvat lohdutusfinaaliin siltä matkalta (paalulta) johon ovat viimeiseksi karsinnoissa osallistuneet. Lohdutusfinaalin lähtöradat arvotaan normaalisti.

5 §
Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä. Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä ainoastaan Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry:n hallitus. Muutokset on esitettävä Suomen Hippos ry:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry